Story Design Canvas

Met het Story Design Canvas, het storycanvas van Verhalenmakers, maak je in 20 minuten een sterk verhaal voor elke campagne.

Storytelling is geen kwantumfysica. Iedereen kan een goed verhaal vertellen. Maar hoe bouw je een verhaal precies op? En wat vertel je en wat laat je weg?

Om die vragen makkelijk te beantwoorden heeft Rudy Pieters van Verhalenmakers het Story Design Canvas ontwikkeld.

Story Design Canvas

Hoe werkt het Story Design Canvas?

Story design is de basis van storytelling. Je story design zit helemaal goed als je verhaal een sterke spanningsboog heeft en is afgestemd op je campagne én je strategie. Alles moet kloppen. Dat lijkt heel wat. En dat is ook heel wat. Maar dat hoeft daarom nog niet veel tijd te kosten. Integendeel zelfs. Het kost je 20 minuten, niet langer.  

Het Story Design Canvas brengt alle belangrijke informatie voor je verhaal samen in één overzicht. In 20 minuten ontwerpt iedereen er een verhaal mee met een sterke spanningsboog, afgestemd op campagne en strategie. Het verhaal neemt je lezer/kijker/luisteraar mee tot het eind en zet die aan tot de gewenste actie.

12 bouwstenen, 3 verhalen

Hoe werkt het Story Design Canvas? Heel simpel. Het zijn 12 vakken die je telkens met enkele woorden invult, 12 bouwstenen die sterk met elkaar samenhangen, zowel horizontaal als verticaal.

De 12 vakken zijn verdeeld over 3 lagen, met elk 4 vakken. Elke laag is een verhaal. Er zitten dus 3 verhalen in het canvas. Want telkens als je een verhaal vertelt, spelen ze zich tegelijkertijd 3 verhalen af, op 3 verschillende niveaus: het eigenlijke verhaal (je content), het verhaal van jouw doelgroep (je campagne) en jouw basisverhaal (je strategie).

Horizontale verbanden

Elke laag, elk verhaal dus, bevat de 4 ingrediënten die een verhaal nodig heeft: hoofdpersoon, obstakels, acties en doel.

In jouw basisverhaal (je strategie) zijn jouw doelgroepen de hoofdpersonen. Die botsen allemaal op obstakels, en jij helpt hen die uit de weg ruimen via acties. Zo bereiken je doelgroepen hun doel. Je merkt misschien dat dit heel dicht aanleunt bij je missie en visie.

Story Design Canvas

In het verhaal van je doelgroep (je campagne) is de doelgroep van je campagne de hoofdpersoon. Die heeft een specifiek probleem. Via een concrete actie (call to action) kan die dat obstakel uit de weg ruimen en zo zijn doel bereiken.

In het verhaal van de hoofdpersoon, het verhaal dat je gaat vertellen, is de hoofdpersoon één persoon. Die heeft meerdere obstakels, lost die op via meerdere acties, en bereikt zo zijn doel.

Spanningsboog

De samenhang wordt ook nog eens versterkt door een cruciaal element. In elk van de 3 verhalen zou je een gebogen pijl kunnen trekken van obstakel naar doel: de spanningsboog. De spanningsboog is een soort energie, opgewekt door het doel, dat als een magneet werkt.

Het doel trekt doel mensen naar zich toe, het helpt hen obstakels te overwinnen en actie te ondernemen.  Dus zowel de hoofdpersoon, de doelgroep van je campagne als de doelgroepen van je organisatie worden telkens naar een doel getrokken.

Verticale verbanden

Het verhaal dat je uiteindelijk wil gaan vertellen, zal pas werken als de 3 verhalen bij elk van de 4 ingrediënten zoveel mogelijk overeenkomen, als je dus verticale verbanden creëert, van onder naar boven, van abstract naar concreet. Ze moeten als matroesjka’s in elkaar passen.

De hoofdpersoon van het vertelde verhaal, moet iemand zijn waarin de doelgroep van je campagne zich kan herkennen. En die doelgroep moet tot een van de doelgroepen uit je basisverhaal behoren.

Story Design Canvas

Het grootste obstakel van de hoofdpersoon in je vertelde verhaal moet ook bij de doelgroep van je campagne het grote struikelblok zijn. En dat obstakel is ook een van de obstakels van de doelgroepen van je organisatie.

Een van acties van de hoofdpersoon in je vertelde verhaal – meestal is dat de laatste actie – is tegelijk jouw call to action naar de doelgroep van je campagne. Die call to action past perfect in de acties van je basisverhaal.

Het doel de hoofdpersoon in je vertelde verhaal tot slot is waar ook jouw doelgroep in je campagne en de doelgroepen van je organisatie naartoe willen.

De horizontale en verticale samenhang in het Story Design Canvas versterken elkaar voortdurend.

Story Design Canvas

De kracht van het Story Design Canvas

Je drie verhalen moeten dus goed samenhangen, zowel horizontaal als verticaal. Op het Story Design Canvas kun je die dubbele samenhang meteen zichtbaar maken. En zo in 20 minuten een verhaal ontwerpen met een spanningsboog, afgestemd op je campagne en strategie.

De kracht van het Story Design Canvas zit zowel in het proces als in het resultaat. Het proces van storytelling gaat veel sneller. En het resultaat is veel preciezer.

Sneller proces

Je kunt in amper 20 minuten alle belangrijke informatie voor je verhaal samenbrengen, zowel strategische als operationele informatie. En vaak zal het nog sneller kunnen, want de onderste laag, die over je basisverhaal, die kun je in elk canvas herhalen natuurlijk; je strategie verandert niet voortdurend.

Systematisch

Waarom gaat het invullen van het Story Design Canvas zo snel? Omdat het ons verplicht systematisch te werk te gaan. Zoals bij een checklist ga je stelselmatig een reeks vragen af, cruciale vragen over jezelf, je doelgroep en je hoofdpersoon. Door die vragen te beantwoorden leg je alle puzzelstukken op tafel, het een na het ander. Je verliest geen tijd met twijfelen of er niets ontbreekt. Je bent gewoon zeker dat je niets overslaat.

Sturend

Het Story Design Canvas stuurt je antwoorden bovendien in een bepaalde richting, dankzij de onderlinge samenhang van de 12 bouwstenen, zowel horizontaal als verticaal. Je kunt niet om het even wat in het canvas zetten. Het verplicht je keuzes te maken en zo te focussen. Zo kun je veel makkelijker schrappen wat niet in het verhaal past en ben je gewoon zeker dat wat je behoudt er wel in past.

Visueel en intuïtief

Het Story Design Canvas is meer dan een systematische, sturende checklist. Het is vooral een visuele tool. Alles kan op één A4. Je zíet meteen waar het verhaal zit. De tekst is beperkt, alles samen nauwelijks 100 woorden, verdeeld over 12 vakken. Je zíet meteen de verbanden tussen de 3 verhalen, tussen de 4 ingrediënten, zowel horizontaal als verticaal. Je zíet waar je naartoe gaat en daardoor moet je veel minder nadenken. Het overzicht maakt de tool heel intuïtief. Dat maakt het ook veel handiger om er met collega’s aan te werken. De ervaring leert dat je aan de hand van zo’n canvas tot veel concretere discussies komt.

Preciezer resultaat

Doeltreffend

Doordat het Story Design Canvas je systematisch stuurt, bereik je je doel. Je weet zeker dat je een doelgroep benadert vanuit je strategie. Je weet zeker dat je een verhaal vertelt dat helemaal op die doelgroep is afgestemd. De kans is dan ook groot dat de call to action zal werken, dat de doelgroep de actie zal uitvoeren die jij voor ogen hebt.

Herkenbaar

De kans dat je doelgroep toehapt, wordt nog groter doordat de meeste aandacht in het Story Design Canvas naar hoofdpersoon en obstakel gaan. Dat zijn niet toevallig de eerste twee vakken. Zonder die twee begint het verhaal niet eens. Het zijn de hoofdpersoon en diens obstakel die voor de klik zorgen bij de doelgroep. “Ik herken dat. Dat ben ik. Ik heb dat probleem ook.”

Samenhangend

Tot slot ben je zeker dat je verhaal niet alleen de aandacht trekt maar ook nog eens die aandacht lang genoeg  vasthoudt. Je publiek ziet immers ogenblikkelijk waren de hoofdpersoon naartoe wil. Het verhaal is helder. Alle ruis is weg. Elke actie brengt de hoofdpersoon dichter bij zijn doel. Je publiek zal je verhaal tot de laatste seconde willen volgen.

Heel wat toepassingen

Het Story Desgin Canvas leent zich uitstekend voor heel wat uiteenlopende toepassingen:

  • voor tekst-, audio-, video- en beeldverhalen,
  • voor verhalen die je maakt voor je website, sociale media, tijdschrift, brochure …,
  • voor lezingen die je geeft,
  • voor rondleidingen die je geeft als gids,
  • voor lessen die je geeft,
  • voor de evaluatie of planning van projecten tijdens een werkoverleg (interne communicatie).

Uiteraard maakt ook Verhalenmakers het Story Design Canvas voor alle verhalen die het maakt in opdracht van organisaties.

Story Design Canvas voor jouw organisatie?

Wil je zelf met het Story Design Canvas aan de slag? In alle opleidingen storytelling van Verhalenmakers komt het Story Design Canvas uitvoerig aan bod.

We gebruiken het Story Design Canvas ook om je met je storytelling te coachen of om verhalen voor jouw organisatie te maken.

Interesse in het Story Design Canvas?

Interesse? Neem contact op met rudy@verhalenmakers.be. We maken graag een voorstel voor jou.